ALGEMENE VOORZORGEN, WAARSCHUWINGEN EN FINANCIELE RICHTLIJNEN

De eerste consultatie is altijd informatief en de patiënt dient voldoende tijd te nemen om de voorgestelde behandeling te overwegen en zich optimaal te informeren.
Op geen enkel ogenblik is er enige verplichting , maar wij stellen het wel op prijs om tijdig verwittigd te worden bij het veranderen van een afspraak, zodat kostbare operatietijd niet nodeloos verloren gaat.

Het is belangrijk dat de patiënt zich goed voorbereidt op de operatie en roken wordt streng afgeraden aangezien het een ernstig operatief risico inhoudt en bijdraagt tot veroudering van de huid. Gewichtsverlies, fitness en algemene lichaamsverzorging, worden aangeraden omdat deze het chirurgisch resultaat nog verbeteren.
Bij de eerste consultatie wordt de patiënt verwittigd over de littekens.
Littekens zijn onvermijdelijk bij elke ingreep, alhoewel wij er uiteraard naar streven om deze zo beperkt mogelijk te houden. Littekens zullen mettertijd minder zichtbaar worden, maar zullen nooit volledig verdwijnen. Af en toe is een revisie nodig om het bekomen resultaat te verbeteren.

Complicaties kunnen optreden na elke chirurgische ingreep of anaesthesie (algemene, loco-regionale, lokale). Complicaties zijn specifiek voor de uitgevoerde chirurgische acte of kunnen algemeen zijn, zoals bij andere operaties, bvb. thrombose of longinfectie. Deze risico’s zullen bij de eerste consultatie besproken worden.

Foto’s worden genomen tijdens het eerste gesprek als documentatie voor het dossier en de patiënt wordt ervan verwittigd dat perfecte symmetrie nooit kan gegarandeerd worden: “Er is geen symmetrie en er zijn geen rechte lijnen in de natuur ”. Wij trachten de nodige tijd en aandacht te besteden om de beperkingen uit te leggen van beoogde ingreep . Indien nodig worden anonieme foto’s getoond van gelijkaardige casussen ter illustratie.

De honoraria worden besproken als onderdeel van de eerste consultatie.
We zullen een prijs opgeven van de chirurgische acte en een raming van de bijkomende kosten.
Kosten gemaakt in het ziekenhuis zullen door het ziekenhuis geïnd worden. Deze zullen variëren naargelang de duur van opname , gebruikte medicatie en consumptiegoederen.
U zal ingelicht worden over welke kosten gedekt zijn door het ziekenfonds of hospitalisatieverzekering en welke niet.

In geval een tweede corrigerende ingreep zou noodzakelijk zijn , dan zal een slechts minimale kost gevraagd worden, om het probleem op te lossen, en dit zeker binnen het eerste jaar volgend op de primaire interventie.

Gespecialiseerd in cosmetische operatie

CONTACT

PHONE: +32(0)16/29 50 78

FAX: +32(0)16/29 52 78

GSM: +32(0)495/21 52 78

E-Mail: Mail us

Download business card

ADRES

Frans Missotten

Tiensevest 7,

3010 Leuven - Kessel-Lo, Belgium

Plan je route